VINKELRETT CONSULT AS

Vi har over 20 års erfaring og kan levere følgende tjenester til private og offentlige bedrifter:

HR Spesialist tjenester (Forvaltning og strategisk)
( arbeidsgivers styringsrett innen arbeidsrett og trygderett,  lovendringer, fravær, fraværshåndtering og endring av rammevilkår i forbindelse med COVID19. HMS, konflikthåndtering, mobbing og trakassering m.m. Retningslinjer og lovverk i NAV spesielt rundt fravær og COVID19)

HMS tjenester

Prosjektledelse/støtte

Management of Hire

Leder- og organisasjonsutvikling

Konflikthåndtering


Vår erfaring:

Erfaren toppleder, HR leder, prosessleder og fasilitator innen ledelse, kommunikasjon og strategi i over 25 år. 

Daglig leder har bygget opp flere virksomheter, de siste årene Kirkens Bymisjon Drammen. 

Vi er opptatt av relasjonene mellom mennesker og hvordan få disse til å fungere optimalt for bedriften. 

Hvordan levere gode leder- og HR tjenester for at mennesker skal bli motiverte og jobbe effektivt.

Hans spesialfelt er motivasjon av ansatte og videreutvikling av menneskelige ressurser igjennom:


Personlig utvikling, motivasjon og samhandling.
Ledelse, lederutvikling, kommunikasjon og veiledning
HR tjenester som forvaltning og strategi

Prosjektledelse og støtte i prosjektprosesser
HMS tjenester

Organisasjons- og endringsledelse


Utdannet med en Master of Business Administrasjon (M.B.A.) med fokus på organisasjonsledelse og endringsledelse. 
Prosjektledelse
Verdibasertledelse