HR-kompetanse til leie

Alle bedrifter er forskjellige, og har dermed forskjellige behov. 
Dette har vi tatt hensyn til og tilbyr tjenesten HR for hire. 

Det kan være at du ønsker en HR ressurs inn i bedriften en dag i uken, i måneden eller i kvartalet. 

 Behovet kan være å ivareta HR-funksjonen i korte eller lengre perioder. 

Lei inn en HR-ressurs på kort eller lang sikt, for å bistå i dine HR-behov når du trenger det!

Ta kontakt med oss for pris.
HVA KAN VI HJELPE DEG MED
Korte og lange behov
Ved fravær
Tidsavgrensede prosesser
Etablering av rutiner og prosedyrer/HMS
Behov for spisskompetanse
Sykeoppfølging
Bistand ti konflikthåndtering
m.m.
Ta kontakt for et uforpliktende møte om ditt HR behov