Lederstøtte og leder­veiledning

Som leder blir man stilt ovenfor mange utfordringer, som ikke alltid er så lett å løse. Vi ser at ledere som benytter seg av veileder eller har dialog med andre ledere utvikler seg til å bli veldig gode ledere. Med en erfaren toppleder som samtalepartner får de drøfte problemstillinger med ekstern partner, trene på nye lederferdigheter og reflektere over seg selv som leder.

Som oftest starter lederveiledningen med at lederen orienterer om hva som er utfordringen, og med å formulere mål for veiledningen. Veiledningsmøtene foregår som regel i en avgrenset periode, og blir alltid tilpasset ut fra lederens behov. Vi kan også være observatør og sparringspartner i viktige ledersituasjoner.

I tillegg tilbyr vi lederstøtte til nye ledere, gjerne førstegangsledere for at de på en god måte skal finne sin lederrolle. Dette får bedriften igjen for ved at den ansatte lederen ikke må bruke mange måneder for å finne ut av rollen sin. I mange tilfeller finner man ikke rollen sin og blir en type tillitsvalgt som springer mellom ansatte og ledelsen.

Lederne vi veileder ønsker ofte hjelp med:

Rollen som leder fra en faglederstilling
Hvordan unngå å bli et tillitsvalgt som blir en kasteball mellom ledelse og ansatte
Vanskelig personalsaker

Konflikthåndtering
Gjennomføre endringsprosesser
Etablere og utvikle team
Lede utviklingsprosjekter
Se seg selv og sin lederrolle

Vi tar utgangspunkt i lederens ståsted og bidrar med råd ift. problemstillingen som lederen kan velge å benytte seg av. Gjennom målrettede samtaler hjelper vi lederne med å se hvordan de kan utvikle seg og bli bedre rustet for å ta tak i utfordringene sine.


Ta kontakt med oss for priser.

Konflikthåndtering

Ta kontakt for et uforpliktende møte. Vi tilpasser bistanden etter ditt behov.

Konflikter ødelegger produktiviteten Tiden som benyttes til å være i konflikt gjør noe på bunnlinjen på sikt

På arbeidsplassen møter du folk som er veldig forskjellig fra deg selv. Det er umulig å unngå at det oppstår konflikter på arbeidsplassen, og derfor er det viktig å ha noen gode virkemidler for å håndtere konfliktene når de oppstår.

Som regel kjenner vi for lite til oss selv og hvordan vi fungerer i samspillet med andre. En av virkemidlene er å finne ut hvem du selv er, og innse at alle er en del av problemet – inkludert deg selv. Eller som vi sier «På seg selv, kjenner du ingen andre».

 Konflikten har mange innfallsvinkler og det er lett å gå seg fast. Vi har noen anbefalinger som regel demper og avslutter konflikter

Slutt å skrive

Slutt å snakke med alle menneskene

Finn roen i deg selv

Kjenn dine egne svakheter

Snakk med den det gjelder

Vi benytter oss av samtaleteknikk, personlighetstester og ulike hjelpemidler for å hjelpe dem som er i konflikt til å se seg selv og situasjon fra andre perspektiv.

Ta kontakt for et uforpliktende møte.
Ødelegger konflikter møter og det sosiale? Konflikt mellom to eller flere gjør noe med hele arbeidsmiljøet på arbeidsplassen