Lederstøtte og leder­veiledning

Som leder blir man stilt ovenfor mange utfordringer, som ikke alltid er så lett å løse. Vi ser at ledere som benytter seg av veileder eller har dialog med andre ledere utvikler seg til å bli veldig gode ledere. Med en erfaren toppleder som samtalepartner får de drøfte problemstillinger med ekstern partner, trene på nye lederferdigheter og reflektere over seg selv som leder.

Som oftest starter lederveiledningen med at lederen orienterer om hva som er utfordringen, og med å formulere mål for veiledningen. Veiledningsmøtene foregår som regel i en avgrenset periode, og blir alltid tilpasset ut fra lederens behov. Vi kan også være observatør og sparringspartner i viktige ledersituasjoner.

I tillegg tilbyr vi lederstøtte til nye ledere, gjerne førstegangsledere for at de på en god måte skal finne sin lederrolle. Dette får bedriften igjen for ved at den ansatte lederen ikke må bruke mange måneder for å finne ut av rollen sin. I mange tilfeller finner man ikke rollen sin og blir en type tillitsvalgt som springer mellom ansatte og ledelsen.

Lederne vi veileder ønsker ofte hjelp med:

Rollen som leder fra en faglederstilling
Hvordan unngå å bli et tillitsvalgt som blir en kasteball mellom ledelse og ansatte
Vanskelig personalsaker

Konflikthåndtering
Gjennomføre endringsprosesser
Etablere og utvikle team
Lede utviklingsprosjekter
Se seg selv og sin lederrolle

Vi tar utgangspunkt i lederens ståsted og bidrar med råd ift. problemstillingen som lederen kan velge å benytte seg av. Gjennom målrettede samtaler hjelper vi lederne med å se hvordan de kan utvikle seg og bli bedre rustet for å ta tak i utfordringene sine.


Ta kontakt med oss for priser.