Management for hire

Vinkelrett Consult AS definerer Management for hire som det å fylle en leder- eller tyngre spesialiststilling på midlertidig basis, for eksempel i forbindelse med prosjekter, omorganiseringer, permisjoner eller lignende. Daglig leder har med over 25 års historikk i som toppleder i offentlig og privat organisasjoner opparbeidet seg et betydelig nettverk, og kan raskt tre inn i en midlertidig rolle.

Vi tilbyr management for hire til virksomheter som trenger bistand over en tidsperiode.

Vi utfører følgende tjenester: 

Prosjektledelse
Administrativ ledelse
Daglig ledelse
Ad-hoc ledelse
Styreverv

Ta kontakt med oss for priser.
Ta kontakt for et uforpliktende møte