Riktig HR-rådgivning, når du trenger det.

Det er ikke alle bedrifter som har HR ressurs i bedriften, men som har lagt dette ansvaret ut på lederne sine. Mange ledere opplever at dette ansvaret er tungt fordi endringene innen HR skjer fort og man blir raskt utdatert.
Behovet for HR-ressurser varierer i en hver bedrift ift. hvilke strategiske valg som er tatt, endringer i bedriften, personalutfordringer, sykdom, permisjon osv. Med å ha en HR partner fra oss gis tilgang til oppdatert bred HR-kompetanse både på kort og lang sikt, i akkurat det behovet virksomheten har akkurat da.
 

Behovet kan være så mangt, men vi ivaretar HR-funksjonen, gjennomføre prosesser, etablere rutiner og prosedyrer, HMS, det kan være å dekke opp et fravær , det kan være utfordringer i arbeidsmiljøet, konflikthåndtering, onboarding m.m.  
Ønsker du en fast frekvens for HR-bistanden – f. eks hver mandag, da er tjenesten du trenger ‘HR for hire’. Les mer om dette lengre ned. 

 HR support 

Vi ivareta det mer sporadiske behovet og avlaster ledere effektivt og forutsigbart i HR arbeidet ved hjelp av support. Ved tegning av HR-partneravtale med oss får du riktig bistand når du trenger det.  Vi er opptatt av å kjenne din bedrift for å kunne yte en best mulig HR support, og en obligatorisk kartlegging gjennomføres ved avtaleinngåelse. Support skjer på telefon eller e-post fra kl. 9 og inntil kl 20 på hverdager. Vi yter også support via skjermdeling og på Zoom/Teams, slik at vi sammen kan se på ansettelseskontrakter etc. uavhengig av hvor vi fysisk sitter plassert.

Noe av det vi kan tilby i våre partneravtaler og support:
Ansettelser, ansettelseskontrakter, oppfølging i prøvetiden, ferieplanlegging, sykeoppfølging, onboarding og offboarding, rettigheter man har ved egenmeldinger, sykt barn, ferie, permisjon, sykdom osv. Personalhåndbok, HMS system og rutiner, lovpålagte krav som f.eks. varsling, aktivitetsplikt ved diskriminering osv. Sykeoppfølging iht. myndighetens krav, dialogmøter, handlingsplan, tilrettelegging, permitteringsrådgivning, permisjonsoppfølging, Internkontroll, medarbeidersamtale, kompetansearkiv m.m.

Vi samarbeider med flere aktører f.eks innen HR- og HMS systemer, dette for å kunne finne det systemet og aktøren som er best for din bedrift.


Vi er kun en telefon unna et oppdatert og korrekt svar.
Benytt oss i stede for å leite og være usikker.


Velg avtale etter din bedrifts behov

Pris uten HR-partneravtaler er kr 1390,- pr time.

Ved ønske om prosjektrettet bistand. Ta kontakt for pris.
HR BASIC

KR 

490,- 

PR MND


HR Partner Basic inneholder inntil 2 henvendelser pr mnd eller inntil 30 minutter forbrukt support/rådgivning pr mnd i tidsrommet kl. 09.00 til 16.00 på virkedager.

Timepris for support/rådgivning utover avtale er kr 1390,- og faktureres etter hver påbegynte halvtime.

Kr 490,- pr mnd ved tegning av 36 mnd avtale

Kr 590,- pr mnd ved tegning av 24 mnd avtale  
Kr 690,- pr mnd ved tegning av 12 mnd avtale


Priser er eks. MVA
HR MEDIUM

KR 

990,- 

PR MND


HR partner Medium inneholder inntil 4 henvendelse pr mnd eller inntil 1 time forbrukt support/rådgivning pr mnd i tidsrommet kl. 09.00 til 16.00 på virkedager.

Timepris for support/rådgivning utover avtale er kr 1200,- og faktureres etter hver påbegynte halvtime. 

Kr 990,- pr mnd ved tegning av 36 mnd avtale

Kr 1150,- pr mnd ved tegning av 24 mnd avtale

Kr 1250,- pr mnd ved tegning av 12 mnd avtale

Priser er eks. MVAHR PROFF

KR 

1490,- 

PR MND


HR partner Proff inneholder inntil 8 henvendelser pr. mnd eller inntil 2 timer forbruk supporthenvendelser/rådgivninger pr. mnd i tidsrommet kl. 09.00 til 20.00 på virkedager.
Timepris for support/rådgivning utover avtale er kr 1100,- og faktureres etter hver påbegynte halvtime. 

Kr 1490,- pr mnd ved tegning av 36 mnd avtale

Kr 1790,- pr mnd ved tegning av 24 mnd avtale

Kr 1990,- pr mnd ved tegning av 12 mnd avtale

Prisene er eks. MVA.