Våre verdier


Ansvar
Vi er ansvarlig for vår utførelse av oppdragene, slik at kunden blir fornøyd og bidrar til godt omdømme.
Vi tar ansvar for at oppdraget er fullført forskriftsmessig og i forhold til forventning.

 Kvalitet
Vi leverer kvalitet i vårt arbeid både i kommunikasjon, leder- og HR tjenester, samt håndverksmessig.
Vi leverer raskt og til avtalt tid.

Respekt
Vi opptrer med respekt også i forhold til både tid og oppdraget.
Kundens tid er like viktig som vår tidJon-Ivar Windstad, daglig leder
Mobiltelefon 41508810


Har du spørsmål  eller vil vite mer?