ProsjektledelseHvorfor er god prosjektledelse viktig?

Alle prosjekter har behov for effektiv ledelse, kontroll og kommunikasjon. Prosjektlederens rolle er å sørge for at prosjektet gjennomføres på tid og budsjett samt med ønsket resultat. Ekstern prosjektledelse

Vi tar på oss prosjektledelse for leietilpassinger i næringsbygg, prosjekter i sameier og borettslag, totalleveranse av prosjekter.
Ta kontakt med oss for priser!

Ekstern prosjektoppfølging av ditt prosjekt.

I dagens byggebransje er det mange ufaglærte som har firma og tar på seg ulike oppdrag. De priser seg lavt og får mange oppdrag på grunn av pris, kanskje har de bilder og "referanser" som angivelig skal være fra andre oppdrag de har hatt. Mange er seriøse og har lang erfaring i Norge og utfører arbeidet iht. Norsk standard, selv om de ikke har en fagutdanning ift. Norske krav. Men dessverre opplever mange useriøsitet, at noe av oppdraget utføres direkte feil og skadelig for bygget og ikke minst det visuelle. At det utføres konstruksjonsfeil, som kan få fatale konsekvenser på sikt. Dette er ikke det man forventer når man velger leverandør, men dessverre skjer det i alt for stor grad.

Vi tar på oss prosjektledelse og tilsyn av valgt leverandør for å sikre at utførelsen skjer iht. Norsk standard og at kvaliteten blir slik du så for deg. Vi blir din bygningstekniske rådgiver som bidrar til at prosjektet utføres korrekt.  Den kostnaden kan bli din forsikring mot overraskelser og fortvilelser i etterkant.


Ta kontakt med oss hvis du ønsker å vite mer om å benytte oss som ekstern rådgiver/prosjektleder på ditt prosjekt.

FAGSKOLEN KRISTIANIA

Jon-Ivar Windstad har vært innleid som faglærer på studiet Årsenhet i Prosjektledelse (60 stp) ved Fagskolen Kristiania høsten 2020. Arbeidet har primært bestått av å planlegge og gjennomføre undervisning, vurderer og sensurerer arbeidskrav og eksamensoppgaver, samt faglig veiledning av studenter. Jon-Ivar har utført dette på en meget tilfredsstillende måte og har vært en viktig ressurs for oss i en krevende periode som har bydd på store utfordringer når det gjelder gjennomføring av normal undervisning pga Covid 19.

Med faglig kompetanse og solid erfaring som leder og prosjektleder har Jon-Ivar også vært en god sparringspartner og støttespiller til meg som Fagansvarlig. Jeg kan varmt anbefale å samarbeide med Jon-Ivar.

 Geir Arne Jacobsen
Fagansvarlig Prosjektledelse


Ta kontakt for et uforpliktende møte