VI bistår med Prosjektledelse og HR-rådgivning med kompetent support og ledelse.MOTTO:
Vår kunnskap, din fortjeneste! 

Vinkelrett Consult AS er et uavhengig rådgivende prosjektfirma som leverer prosjektadministrative tjenester til blant annet bygg- og anleggsbransjen, helse, sosiale og ideelle virksomheter.

Vi bringer dine ideer, tanker og visjoner til virkelighet gjennom profesjonell prosjektadministrasjon - skreddersydd mot ditt prosjekt og individuelle behov.

For å oppnå vår visjon så leverer vi prosjektene pålitelig på tid, profesjonelt iht. bruk av ressurser og med forventet kvalitet.

 


Vi har også en Leder- og HR avdeling som leverer tjenester til  SMB bedrifter med forskjellige Leder- og HR behov. Behovene er forskjellig og dette har vi tatt hensyn til og skreddersyr tjenester etter dine behov og det omfanget som er riktig for deg.
Vi kan bistår ledere med HR relaterte spørsmål noen timer i året, til HR for Hire i kort eller lengre periode.
Som HR partner med oss, har du spisskompetanse en mail, telefon eller besøk unna.


Dette er våre tjenester for korte eller lengre perioder:
Prosjektadministrative tjenester innen ulike bransjer
HR-rådgivning - Abonnement løsning

Management for hire (HR og Ledelse)
God samhandling og ledelse
Utvikling av team- og ledergrupper
Konflikthåndtering
HMS kurs og veiledning


Vi samarbeider med flere aktører f.eks innen HR- og HMS systemer, dette for å kunne finne det systemet og aktøren som er best for din bedrift.

HR-PARTNER

Vi har supportavtale som gir HR-rådgivning og lederstøtte pr telefon, mail og på stedet. Gjennom rammeavtale kan bistand gjøres i form av fast månedlig timeantall eller kun sporadisk rådgivning. 
Vi bistår med sykeoppfølging og regler ift. NAV, permisjoner, medarbeidersamtaler,  arbeidsrettslige prosesser, konflikthåndtering, personalhåndbok, HMS m.m.
Få riktig støtte til riktig tid ved å velge den avtalen som dekker nettopp ditt HR behov. 

POSJEKTLEDELSE

Vinkelrett Consult AS et og har sin  kjernevirksomhet innen prosjektadministrative tjenester for ulike bransjer, men mest for Bygge- og anleggsbransjen.

 Vi påtar oss oppdrag i hele Norge og skreddersyr rollen tilpasset mot ditt behov og prosjekt.

 Selskapet består av fagkyndig personell med bred og allsidig erfaring innen fagfelt; anlegg, bygg, helse, sosial og besitter derfor de beste forutsetninger for å administrere alle faser- og typer prosjekt. Vi har som mål å være bransjens foretrukne partner og leverandør innen prosjektadministrative tjenester.

LEDERSTØTTE 

Et nyttig verktøy som leder, det er å kunne drøfte hvordan håndtere en konkret problemstilling eller utfordring (både liten og stor) med en upartisk leder utenfor organisasjon.
Det kan være HR relaterte spørsmål, konflikt på jobben uhensiktsmessig atferdsmønster, HMS, samarbeidsutfordringer m.m. 
Tegn en supportavtale

Har du små eller store HR behov, vi gir deg riktig bistand til riktig tid. Se hvilken avtale som passer ditt behov.

Konflikt på arbeidsplassen?

Konflikthåndtering

Vi benytter oss av samtaler, samtaleteknikk, personlighetstester og ulike hjelpemidler for å hjelpe dem som er i konflikt til å se seg selv og situasjon fra andre perspektiv. Vi har lang erfaring med konflikthåndtering.