Vinkelrett Consult ASJeg bistår virksomheter i leder- og organisasjonsutvikling.
Det kan være samarbeidsforhold, ledelse, strategi, kommunikasjon, kultur og medarbeiderskap.

Bidra til gode resultater, måloppnåelse og effektiv ressursutnytting, særlig ved å
- utvikle og benytte potensialet i medarbeidernes og lederes kompetanse, kreativitet og engasjement
- Medvirke til ansvarliggjøring, myndiggjøring, god samhandling og ledelse 


Har fokus på hvor forskjellig vi er som mennesker, hva dette betyr i ledelse, samarbeidsforhold, utvikling og hvordan vi bedre kan benytte oss av de menneskelige ressursene ved å gå riktig frem.

Benytter vitenskapelig baserte gruppeutviklingsverktøy GDQ og de tilhørende prosessverktøyene Teambook og Mebook - Utvikling over tid, som en del av hverdagen og med dokumenterbar effekt.

Kombinerer akademisk/faglig styrke med bred operativ hans-on ledererfaring. Allsidig praktiker, motivator og løsningsorientert.


MOTTO: Lysten til å vinne må være større en redselen for å tape i lederskapet.

Ta kontakt om du har spørsmål
Mobiltelefon 41508810
Eller benytt mail under.