VI bistår med Prosjektledelse, ulike lederkurs og lederstøtte.MOTTO:
Vår kunnskap, din fortjeneste! 

Vinkelrett Consult AS har ansatte med mange tiår med ledererfaring og prosjektledererfaring.

Vi har spesialisert oss på kurs for førstegangsledere, ledere som skal opp eller ned i nivå, ledere som kommer ny til bedriften (de første 100 dagene) m.m.  Se mer under lederkurs.


Vi leverer også prosjektledelse til ulike bransjer, blant annet byggebransjen.


For å oppnå vår visjon så leverer vi prosjektene pålitelig på tid, 

profesjonelt iht. bruk av ressurser og med forventet kvalitet.

 


Dette er våre tjenester:
Prosjektadministrative tjenester innen ulike bransjer
God samhandling og ledelse
Førstegangsledelse
Leder på tur opp eller ned et nivå
Ny som leder i bedriften, de første 100 dagene
Utvikling av team- og ledergrupper 
Konflikthåndtering


LEDERKURS

Innenfor ulike bransjer så rekrutteres fagarbeidere til teamleder, eller andre lederroller. Dette kan by på utfordringer for den nye lederen, ansatte og bedriften. Å investere i en god start for en leder har vist har gitt enorme resultater for de bedrifter som gjør dette.
Våre kurs for førstegangsledere gjør fagarbeidere kompetente til å ta lederansvar. I likhet kan det være utfordringer å gå opp/ned et nivå eller være ny som leder i en bedrift.

Vi har lang erfaring i å holde kurs for ulike bransjer også håndverks bransjer. Vi tilbyr en praktisk tilnærming til det å være leder som vi formidler på en motiverende og morsom måte.

PROSJEKTLEDELSE

Vi har lang erfaring innen  prosjektadministrative tjenester for ulike bransjer, men mest for Bygge- og anleggsbransjen.

 Vi påtar oss oppdrag i hele Norge og skreddersyr rollen tilpasset mot ditt behov og prosjekt.

 Selskapet består av fagkyndig personell med bred og allsidig erfaring innen fagfelt; anlegg, bygg, helse, sosial og besitter derfor de beste forutsetninger for å administrere alle faser- og typer prosjekt. Vi har som mål å være bransjens foretrukne partner og leverandør innen prosjektadministrative tjenester.

LEDERSTØTTE 

Et nyttig verktøy som leder, det er å kunne drøfte hvordan håndtere en konkret problemstilling eller utfordring (både liten og stor) med en upartisk leder utenfor organisasjon.
Vi erfarer at mange som er ny som leder, vet ikke hvordan lederrollen skal håndteres og det blir mye prøve og feile.  Dette skaper mange ganger unødvendig støy, eller en leder som ikke vet om han har funnet riktig plass som leder.

Vi tilbyr blant annet lederstøtte til de som er nye som leder også som en fast ordning etter de har deltatt på kurs.

Konflikt på arbeidsplassen?

Konflikthåndtering

Vi benytter oss av samtaler, samtaleteknikk, personlighetstester og ulike hjelpemidler for å hjelpe dem som er i konflikt til å se seg selv og situasjon fra andre perspektiv. Vi har lang erfaring med konflikthåndtering.

Registrert leverandør i

Dette nettverket ble lansert i 2005 i samarbeid med Byggenæringens Landsforening (BNL), og ble utviklet for å imøtekomme den stadig mer krevende lovgivningen og behov for risikostyring hos entreprenørkunder og Facility Management kunder over hele Norge.
Ved en årlig godkjenning i StartBank sørger vi for at vi opptrer seriøst, med dokumentert kvalitet og iht. til de lovverk som gjelder.