VI bistår med Management for Hire og HR-rådgivning med kompetent support og ledelse.Motto: "Lysten til å vinne må være større en redselen for å tape"

Riktig bistand til riktig tid

I Norge er hovedvekten SMB bedrifter med forskjellige HR behov. Dette har vi tatt hensyn til og skreddersyr tjenester etter dine behov og det omfanget som er riktig for deg.
Vi kan bistår ledere med HR relaterte spørsmål noen timer i året, til HR for Hire i kort eller lengre periode.
Som HR partner med oss, har du spisskompetanse en mail, telefon eller besøk unna.

Daglig leder har mer en 25 års erfaring som leder og har fokus på hvor forskjellige vi er som mennesker, hva dette betyr i HR, ledelse, samarbeidsforhold, utvikling, og hvordan vi bedre kan benytte oss av de menneskelige ressursene ved å gå riktig frem.

Han har en Master of Business Administration (M.B.A.), praktisk /operativ leder erfaring med store og små organisasjonsutviklings prosesser.

Dette er våre tjenester for korte eller lengre perioder:
HR-rådgivning - Abonnement løsning
Management for hire (HR og Ledelse)
God samhandling og ledelse
Utvikling av team- og ledergrupper
Konflikthåndtering
HMS kurs og veiledning
Prosjektledelse

Vi samarbeider med flere aktører f.eks innen HR- og HMS systemer, dette for å kunne finne det systemet og aktøren som er best for din bedrift.

HR-PARTNER

Vi har supportavtale som gir HR-rådgivning og lederstøtte pr telefon, mail og på stedet. Gjennom rammeavtale kan bistand gjøres i form av fast månedlig timeantall eller kun sporadisk rådgivning. 
Vi bistår med sykeoppfølging og regler ift. NAV, permisjoner, medarbeidersamtaler,  arbeidsrettslige prosesser, konflikthåndtering, personalhåndbok, HMS m.m.
Få riktig støtte til riktig tid ved å velge den avtalen som dekker nettopp ditt HR behov. 

HR FOR HIRE

HR bistand på faste dager, eller i en perioden bli en naturlig del av organisasjonen. Vi kan ivareta HR verdikjeden, f. eks sykefraværsoppfølging, medarbeideroppfølging, konflikthåndtering, tilsyn fra offentlige myndigheter, rekruttering, omorganisering, nedbemanning, personalhåndbok, HMS m.m.

LEDERSTØTTE 

Et nyttig verktøy som leder, det er å kunne drøfte hvordan håndtere en konkret problemstilling eller utfordring (både liten og stor) med en upartisk leder utenfor organisasjon.
Det kan være HR relaterte spørsmål, konflikt på jobben uhensiktsmessig atferdsmønster, HMS, samarbeidsutfordringer m.m. 
Tegn en supportavtale

Har du små eller store HR behov, vi gir deg riktig bistand til riktig tid. Se hvilken avtale som passer ditt behov.

Konflikt på arbeidsplassen?

Konflikthåndtering

Vi benytter oss av samtaler, samtaleteknikk, personlighetstester og ulike hjelpemidler for å hjelpe dem som er i konflikt til å se seg selv og situasjon fra andre perspektiv. Vi har lang erfaring med konflikthåndtering.